HISTÒRIA DE L’IES LA SEGARRA

L’activitat docent a l’entorn de la Formació Professional s’inicia a través del Instituto Laboral el 1963, ubicat a l’edifici de l’antiga Universitat de Cervera. El 1975, amb la implementació de la llei educativa del 70 i la separació dels estudis de Batxillerat (BUP i COU) i de Formació Professional (Tècnic Auxiliar i Tècnic Especialista), comença a funcionar una Secció de Formació Professional a Cervera, depenent de l’Escola de Treball de Lleida, però al mateix edifici de la Universitat. L’any 1984 la Secció esdevé Institut de Formació Professional (IFP) i l’any 1985 es trasllada a les instal•lacions actuals de l’Avinguda President Macià.

Des d’aleshores ha estat un centre dedicat a formar professionalment joves de Cervera i de la comarca i, fins i tot, en bona mesura, de les comarques veïnes, en diferents especialitats. Amb els canvis educatius de la LOGSE, el centre va convertir-se en un Institut d’Educació Secundària (IES) on s’imparteixen els estudis de caràcter obligatori (Educació Secundària Obligatòria, ESO) i els estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional Específica en els dos nivells: Cicles de Grau Mitjà i Cicles de Grau Superior). La implantació de la LOGSE i, per tant, de l’ESO es va fer anticipadament el curs 1995-96.

Els estudis que s’han impartit al llarg del temps:

En resum, es va començar l’activitat com a Secció de FP amb 44 alumnes; es va arribar a una cresta de 424 el curs 1993-94, després la implantació de la LOGSE va suposar una davallada de matrícula que oscil•laria al voltant dels 350 alumnes durant tota un dècada. En l’actualitat la incorporació de nous cicles formatius  i el creixement demogràfic de Cervera que es decanta urbanísticament cap a la zona on s’ubica el nostre institut, i per tant aporta més alumnes a totes les etapes d’estudi, ens ha situat en més de 650 nens, nenes i joves matriculats. Avui torna a ser necessari pensar en unes futures reformes d’ampliació.
 

Cervera, octubre de 2012