LLIBRES DE TEXT CURS 2017-18


AMPA INSTITUT LA SEGARRA

PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

 L’objectiu principal d’aquest projecte és la reutilització dels llibres que es fan servir a l’Institut.

La posada en funcionament d’aquest projecte creiem suposarà que l´alumne s’impliqui en, l’educació en valors, ja que s’està utilitzant el llibre no tan sols com a recurs didàctic sinó també com a recurs ètic, fomentant així:

-       el valor del respecte cap al material educatiu en general i cap als llibres en particular

-       el valor del fet de compartir

-       el valor de la reutilització del material

-       el valor de l’estalvi, tant l’econòmic per a les famílies, com l’ecològic o mediambiental


El projecte afecta a tot l’alumnat soci de l’ampa de l’Institut La Segarra, tant de l’ESO, de Batxillerat, com de Cicles Formatius.

-       Es reutilitzarien tots els llibres de text, tant de l’ESO, Batxillerat, com Cicles Formatius, que no estiguin formant part del projecte de llibres socialitzats  i sempre que siguin llibres que es facin servir en cursos successius.

-       Es reutilitzarien els llibres de lectura que es facin servir en cursos succesius.


La participació de l’alumnat és voluntària . Participaran en el projecte aquells alumnes que hi tinguin interès i acceptin les condicions estipulades.

Els alumnes podran :

-       Vendre i comprar llibres 

-       Tan sols vendre llibres

-       Tan sols comprar llibres

Per tal que un llibre, de text o de lectura, pugui ser reutilitzat, és indispensable que estigui en un bon estat, la qual cosa comporta:

-       que no estigui trencat

-       que no li falti cap full

-       pot estar subratllat, sempre que la lectura del text sigui clara

-       no pot estar guixat i ple de dibuixos o anotacions que no tinguin a veure amb el text

-       pot haver anotacions relacionades amb el text sempre que no dificultin la lectura del mateix

 

 Els llibres es classificaran en dues categories .

-       libres de lectura : 5,00€

-       llibres de text  : 15€

 

Es fixaran 3 dies per portar a terme la reutilització de llibres

-       04/07/2015:  per deixar llibres  horari:

                               Tarda: 16:00 - 19.00

-       06/07/2015: per comprar llibres   horari:

Tarda  :  16:00 – 17:30   Pels socis que han portat llibres a vendre

Tarda :  18:00 – 19:00             Resta de socis

-       07/07/2015: per recollir llibres sobrants i cobrar llibres venuts horari:

Tarda : 18:00 - 20:00

RECORDAR

- L’alumne que vulgui reutilitzar els seus llibres, n’haurà de tenir molta cura durant el curs i intentarà que  estiguin en bon estat

-  Els alumnes que posin llibres a la venda, seran els primers que tindran dret a comprar-ne, i per tant seran els primers en triar llibres. És molt important que es comprovin els codis ISBN dels llibres , us seran facilitats el dia d´entrega, però si voleu ja es poden consultar en la web del centre abans de venir.

- Els alumnes  no podran triar els llibres , entregueu els llibres com us agradarà trobar-los.

- A l’hora d’entregar els llibres no es donaran bosses de plàstic. Demanem als alumnes que portin de casa bosses o motxilles per carregar els llibres. 
 

A TENIR EN COMPTE: Totes aquelles famílies que no siguin sòcies de l’ampa i es vulguin acollir al programa de reutilització de llibres, podran pagar la quota de 36€ en efectiu en el mateix moment de la compra de llibres.