RECUPERACIONS SETEMBRE 2017  - CALENDARI EXÀMENS DE RECUPERACIÓ ESO

  Divendres
1
Dilluns
4
Dimarts
5
Castellà   /reforços 8-9,30    
Català   /reforços / instruments l’expressió   8–9,30  
Anglès 9,30-11    
Matemàtiques   / Física  4t     8-9,30
Socials   / cultura clàssica / emprenedoria
Cultura   i valors ètics  / Religió
  11–12,30  
Naturals   /biologia 4t /Física I Química 11–12,30    
Tecnologia/Full   de Càlcul / tecno 4t/ informàtica 1r /informàtica 4t/robótica 2n   12,30 -14  
Visual   i Plàstica     11-12,30
Música   /cant coral     12,30-14
Ed.   Física     9,30-11
Francès 12,30-14    
Llatí   9,30 -11  

 

RECUPERCIONS SETEMBRE 2017 - CALENDARI EXÀMENS RECUPERACIÓ BATXILLERAT

  Divendres
1
Dilluns
4
Dimarts
5
Castellà 8-9,30    
Català   8-9,30  
Anglès 9,30-11    
Filosofia   11-12,30  
Física 11-12,30    
Ciències de la terra 11   -12,30    
Economia 11-12,30    
Sociologia 11-12,30    
Francès 11-12,30    
Literatura universal 12,30 -14    
Economia de l’empresa 12,30 -14    
Química 12,30 -14    
Dibuix tècnic 12,30 -14    
llatí     8-9,30
Matemàtiques     8-9,30
Matemàtiques aplicades     8-9,30
Història del món contemporani   9,30 -11  
tecnologia industrial   12,30 -14  
biologia   12,30 -14  
Educació Física     9,30-11

 

RESUM CALENDARI EXÀMENS DE RECUPERACIÓ I PUJAR NOTA DE BATXILLERAT

  Divendres
1
Dilluns
4
Dimarts
5
  ESO BAT ESO BAT ESO BAT
8 - 9,30 Castellà   i reforços de castellà Castellà Català   /reforços / instruments per a l’expressió català Matemàtiques
Física de 4t
Llatí   / Matemàtiques / Matemàtiques aplicades
9,30-11 Anglès Anglès llatí Història   del món contemporani Educació   física Educació   física
11-12,30 Naturals   /biologia 4t /Física I Química Física,   Ciències de la terra, Economia, Sociologia, Francès Socials   / cultura clàssica / emprenedoria
Cultura   i valors ètics
Religió
Filosofia Visual   i plàstica    
12,30-14 Francès literatura   universal, economia de l’empresa, dibuix tècnic, química Tecnologia/Full   de Càlcul / tecno 4t/ informàtica 1r /informàtica 4t /robòtica 2n Tecnologia   industrial /biologia Música   / cant coral