BASE DEL CONCURS PER DISSENYAR EL LOGO DE L’AMPA INSTITUT LA SEGARRA

1. OBJECTIU: Crear un logotip destinat a representar la imatge de l’AMPA.

2. TEMA: El disseny ha de simbolitzar almenys un dels següents elements: Una Associació de mares i pares, L’Institut La Segarra o  L’educació. També ha d’incloure les paraules AMPA Institut La Segarra o AMPA INS La Segarra.

3. PARTICIPANTS: Podrà presentar obres a concurs tot l’alumnat que aquest curs sigui soci de l’AMPA.

4. TÈCNICA: Serà lliure, digital o manual. És aconsellable utilitzar colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos. Els treballs es presentaran en paper o cartolina, en format DINA5.

5. MATERIAL A ENTREGAR: Cada participant podrà presentar el número de dissenys que desitgi. Podran anar acompanyats d’un petit informe explicatiu de la proposta que ens permeti una millor comprensió i avaluació.

S’entregaran a secretaria dos sobres:

  1. Un sobre que tingui els logos. Cada logo amb un pseudònim escrit per darrera.
  2. Un altre sobre tancat amb el pseudònim al davant i a l’interior les dades: nom i cognoms, curs, classe, telèfon i correu electrònic.

6. JURAT: El Jurat estarà format per membres de la Junta actual de l’AMPA i valorarà l’originalitat i l’adequació del treball com a identificador de l’AMPA.

7. TERMINI: El termini màxim d’admissió de treballs serà el divendres 2 de febrer de 2018.

8. PREMI: El 16 de febrer l’AMPA notificarà al guanyador (mitjançant trucada o correu) que ha estat premiat amb un VAL de 50€ en material escolar.

  1. NOTA: El treball guanyador quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’AMPA de l’Institut La Segarra, que en tindrà completa llibertat per imprimir-lo o reproduir-lo tantes vegades com ho consideri oportú. La participació en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i la decisió del Jurat serà inapel·lable. A partir de la presentació dels treballs, la seva propietat, utilització i drets quedaran reservats a l’AMPA Institut La Segarra. L’autor o autors del disseny premiat cediran gratuïtament els seus drets de reproducció i manipulació.

 

ANIMEU-VOS I BONA SORT!!!