Féu propostes de millora.
La direcció del centre escoltarà els vostres suggeriments.

Completa el següent formulari:

Identifica't: Nom usuari :
Si no recordes la identificació, ves a INTRANET, i al costat del teu nom, entre parèntesi, la veuràs.
Escriu l'assumpte aquí

Escriu el texte aquí