Què és un PAC ?

El Departament d’Educació vol introduir en els centres un nou model de gestió de plans i projectes que es base en la planificació estratègica.
Aquesta tècnica vol dir que és el propi institut que fixa els objectius que vol aconseguir, les estratègies o activitats que creu que es poden aplicar en el transcurs de 3 o 4 anys, així com els recursos humans i materials que es necessiten per assolir-los.
Aquest projecte, que surt del centre, es pacta amb el Departament d’Educació ja que és qui aporta els recursos i humans acordats per fer-lo viable i també fa un seguiment del grau d’acompliment de les accions establertes.

El nostre Projecte d'Autonomia de Centre (PAC) que aquest curs 2009-2010 endeguem a l'Insitut La Segarra, sorgeix i/o està inspirat en: