PER VEURE correctament la web poseu el mòbil APAÏSAT

ENTORN VIRTUAL DE L'INSTITUT LA SEGARRA


Connectat: Invitat
Pagina nueva 1

Projectes curs 2006/2007


PROJECTE de MEDIACIÓ ESCOLAR


LA BIBLIOTECA ESCOLAR "PUNTEDU"
LLEGIR per CRÈIXER
 


PLA TRIENNAL PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SERVEI EDUCATIU


ART TIC


PROJECTE de MEDIACIÓ ESCOLAR

La convivència en el marc escolar de l’IES LA SEGARRA no és especialment difícil ni conflictiva. En tot cas, a més de les situacions conflictives que es donen entre docents i alumnes per raons de desmotivació acadèmica i rebuig a l’entorn escolar, predominen els petits conflictes quotidians entre iguals, alguns dels quals, arriben a dimensions més preocupants i també a la infracció de les normes generals de convivència. Malgrat tot, el centre s’ha proposat estudiar i implementar un altre sistema de regulació dels conflictes alternatiu al sistema establert pel decret de drets i deures, ja que el sistema actual de regulació de la convivència i de sanció de les faltes no condueix a modificar les conductes ni genera un sentiment de satisfacció en la feina desenvolupada per part dels docents. A més, tampoc no es dóna compliment a la voluntat d’educar en determinats valors, tal com estableix el nostre PEC: Per això s’ha optat per implementar una alternativa: la mediació. (podeu veure tot el projecte(pdf)LA BIBLIOTECA ESCOLAR "PUNTEDU": LLEGIR per CRÈIXER 

Durant el present curs 2005-06 el nostre institut és objecte d’unes reformes d’ampliació i millora que faran que no solament augmenti la capacitat del centre, sinó que significaran la dignificació d’aules i d’espais especialitzats que des de la implantació de la reforma educativa havíem reclamat reiteradament com a imprescindibles. Entre els espais objecte de millora en sobresurt la biblioteca escolar, en la qual obtinguérem una sèrie de modificacions sobre el projecte inicial, que permetrà que es converteixi en l’espai més ampli de tot el centre. L’oportunitat de gaudir d’un nou marc per a la biblioteca, i en un entorn molt més funcional, creiem que serà un context idoni per esdevenir punt de partida per reforçar i coordinar diferents activitats d’aprenentatge, culturals i d’impuls a la lectura, tot reforçant els lligams entre tota la comunitat educativa... (podeu veure tot el projecte(pdf))

Volem incorporar en aquest espai virtual les diferents aportacions dels departaments:

Departament administratiu:     Administració i finances        FOL al CFGM    FOL al CFGS

Departament de Serveis a la Comunitat:     CFGM: Atenció Sociosanitària    CFGS: Educació Infantil

Departament d'Expressió:     Educacio Física    Música    Visual i plàstica

Departament d'Anglès:     ESO    Batxillerat

Departament d'Automoció

Departament de Català

Departament de Ciències Naturals:     ESO    Batxillerat

Departament de Ciències Socials:     ESO    Batxillerat

Aula de projectes

Departament de TecnologiaPLA TRIENNAL PER A LA MILLORA DE
LA QUALITAT DEL SERVEI EDUCATIU

DOCUMENT 1: DAFO

DOCUMENT 1: MAPA ESTRATÈGIC

DOCUMENT 2: FINANÇAMENT ADICIONAL DE L'ACORD

DOCUMENT 3: MECANISMES DE SEGUIMENT I D'AVALUACIÓART TIC

En el present curs 2006-07 en el nostre institut han conclòs les reformes d’ampliació i millora que han fet possible  que no solament augmenti la capacitat del centre, sinó que signifiquen la dignificació d’aules i d’espais especialitzats que des de la implantació de la reforma educativa havíem reclamat reiteradament com a imprescindibles. Entre els espais objecte de millora en sobresurt l’aula multimèdia /aula de dibuix. Gaudir d’un nou marc per a la pràctica de la  Visual i Plàstica en un entorn adaptat a les exigències del tractament informàtic i audiovisual creiem que és una oportunitat única per impulsar noves estratègies d’ensenyament–aprenentatge per a tractar la informació i desenvolupar la creativitat a través dels nous mitjans. També gràcies a aquestes reformes podem gaudir d’un exhaustiu cablejat,  ajustat a la normativa vigent des del curs passat, que ens permet multiplicar les possibilitats comunicatives per tot el centre a través de les TIC.

Ens hem decantat per aquest projecte perquè ens permet impulsar un aprenentatge més global i treballar per assolir adults més autònoms. D’altra banda la pràctica en les TIC i MAV  ens permetrà despertar l’interès per aquests mitjans i el canvi comunicatiu que suposen, tot donant instruments per ampliar coneixements amb autonomia i formar-se al llarg de tota la vida. Avui aquests pressupostos són essencials per créixer com a persones i esdevenir ciutadans i ciutadanes que per la seva diversitat, cal que surtin més preparats per la societat multicultural i de la informació.

Els objectius que ens plantegem han de servir-nos a la vegada per fomentar les actituds de cooperació (treball en equip, capacitat de comunicació, organització, flexibilitat...), reforçar i millorar la intel·ligència emocional i, a més i a més, oferir més recursos davant dels canvis i entrebancs constants en què està immersa tant la societat actual com el mercat de treball.

Des de l’àmbit de la formació artística creiem que l’ús de les TIC i dels MAV dóna la possibilitat als alumnes de millorar els resultats del seu aprenentatge en l’àrea d’educació visual i plàstica assolint competències que es treballen i es desenvolupen des dels ensenyaments artístics i són transversals a tots els altres àmbits de coneixement, com són les relacionades amb l’emotivitat, la creativitat, la imaginació, l’empatia, el treball en grup i d’altres.

Per últim ens plantegem la necessitat de preparar persones que responguin a la demanda canviant del món de l’empresa, vinculat amb la formació professional, impulsant actituds professionalitzadores (capacitat de resolució de problemes, treball en equip, organització, gestió del temps, autonomia...) per adaptar-se a un entorn globalitzat i de canvi vertiginós, on la presència de les TIC és tant omnipresent  que familiaritzar-s’hi és condició imprescindible per l’èxit. (podeu veure tot el projecte en format pdf)