PER VEURE correctament la web poseu el mòbil APAÏSAT

ENTORN VIRTUAL DE L'INSTITUT LA SEGARRA


Connectat: Invitat
Pagina nueva 1

Proposta de projectes curs 2008/2009


COMENIUS: Amazing Europe

PLA EXPERIMENTAL LLENGÜES ESTRANGERES
Actuacions previstes pel 2008-2009
"English is our choice"
OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE
  1. *Millorar la competència lingüística de l'alumnat.
  2. *Afavorir actuacions i experiències innovadores (llengua estrangera i TIC/TAC).
  3. *Assegurar la continuïtat metodològica i la progressió dels continguts entre les diferents etapes educatives.


LA BIBLIOTECA ESCOLAR "PUNTEDU"
Actuacions previstes pel 2008-2009
La Comunitat Educativa de l’IES La Segarra té el propòsit d’engegar per aquest curs un PLA DE LECTURA amb un doble objectiu: d’una banda, habituar l’alumnat en l’hàbit lector, i de l’altra, donar suport, a través de la lectura, al procés d’aprenentatge per mitjà de llibres que facilitin recursos per trobar informació.

Actuacions previstes pel 2008-2009
“Amazing Europe” is a Comenius project that aims to promote European Citizenship and cooperation between participating countries. We aim also to share our own Culture, Art, History and Tradition through a cooperative work between schools, students, teachers and communities from all geographical Europe.
 “European Citizenship” will be our common ground of research and each school will approach this theme by promoting a specific school project, which can reflect several aspects of their reality.
“Amazing Europe” will promote the use of telecommunication and new technologies in a way to help European teenagers to study their culture and to share their research.
“Amazing Europe” aims to promote an intercultural approach as regards to pupils, teachers,  family and School staff, and, at the same time, involving teachers in the research of new didactic approaches by comparisons and exchanges with other Countries/partners/colleagues.
 “Amazing Europe” aims to work in a didactic shared way that can put “European Citizenship” in all school partners’ curricula, helping our Students, teachers and communities to  understand the importance of diversity in our ancient continent, to develop citizenship and to prevent racism and xenophobia, building a European spirit based on a cooperative joint work.
“Amazing Europe” to realize and understand that different people can enrich us and that projects are born from the  collaborative work of several people, and in this case, from the joint work of students schools and communities from different countries.TECNOLOGIA de la INFORMACIÓ i la COMUNICACIÓ

Actuacions previstes pel 2008-2009
Per aquest curs continuem amb algunes de les actuaciones endegades el curs anterior i a més participem en el Projecte Mimio-Interactive que preten organitzar una xarxa de centres a tot Espanya que utilitzin pantalles digitals interactives: MIMIO INTERACTIVE, taules interactives inalàmbriques WACOM i sistemes de teclat integrat, amb el fi d’experimentar les aportacions didàctiques, aconseguides amb l’ús combinat d’aquests dispositius. Es vol donar a conèixer les millor formes d’ús didàctic d’aquests instruments.