PER VEURE correctament la web poseu el mòbil APAÏSAT

ENTORN VIRTUAL DE L'INSTITUT LA SEGARRA


Connectat: Invitat
Pagina nueva 1

Proposta de projectes curs 2009/2010


TECNOLOGIA de la INFORMACIÓ i la COMUNICACIÓ

PLA EXPERIMENTAL LLENGÜES ESTRANGERES
Actuacions previstes pel 2009-2010
"English is our choice"
OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE
  1. *Millorar la competència lingüística de l'alumnat.
  2. *Afavorir actuacions i experiències innovadores (llengua estrangera i TIC/TAC).
  3. *Assegurar la continuïtat metodològica i la progressió dels continguts entre les diferents etapes educatives.


PROJECTE DE MEDIACIÓ
Actuacions previstes pel 2009-2010
Completar la integració del servei de mediació al RRI, si bé ho tenim aprovat per la comissió de disciplina del centre ens manca l’aprovació del consell escolar i del claustre.

Establir grups d’alumnes observadors de conflictes.
Participar en el projecte de convivència del centre.
Aprofundir en la intranet del centre, en el fòrum de la mediació.

Millorar el Moodle de Mediació per les tutories mitjançant poemes, cançons, jocs, pel•lícules.

Organitzar trobades periòdiques amb tot el grup de mediador per fer un balanç dels conflictes que sorgeixen en el centre.

Impartir el taller de formació en mediació als alumnes de 2n d’ESO.
 


Actuacions previstes pel 2009-2010
En aquest curs es pretén arribar a la consolidació del projecte seguint les pautes de treball anteriors i millorant els aspectes que hagin quedat fluixos.

Cada cop és més nombrosa la col·laboració de tot el professorat, i els medis i recursos que s'hi posen. Tot plegat repercuteix en un augment d'activitats TAC que realitza l'alumne i l'augment de l'ús d'eines reconegudes com el Moodle.

Al igual que els anys anterior es dona importància a la formació del professorat i l'assessorament, remarcant l'ús del sistema operatiu Linkat que defensa el Departament d'Educació.

Es potenciarà l'ús de les pissarres digitals, en les activitats del dia a dia, a la vegada que es farà compatible amb l'ús de la Linkat.
 LA BIBLIOTECA ESCOLAR "PUNTEDU"
Actuacions previstes pel 2009-2010
La Comunitat Educativa de l'IES La Segarra continuarem aquest curs amb el PLA DE LECTURA que vàrem començar cursos enrera, dins del programa BIBLIOTECA PUNTEDU, amb un doble objectiu: habituar l'alumnat en la lectura i, d'altra banda, donar suport a través de la lectura al procès d'aprenentatge per mitjà de llibres que facilitin la recerca d'informació. Aquest curs tots els alumnes d'ESO faran una hora a la setmana de lectura a l'aula.

S'han preparat activitats per a què els alumnes puguin exposar les seves opinions i vivències de les seves lectures a més de poder expresar la seva capacitat creadora.

A la web http://biblioteca.ieslasegarra.com s'hi exposaran els seus treballs