L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CALOR BLAU
Artículo puesto en línea el 9 de gener de 2014

per  Departament d’electricitat
Imprimir aquest article logo imprimer

Aquests últims dies hem sentit a parlar molt del encariment de l’energia elèctrica i de la pobresa energètica. Moltes persones no poden connectar les estufes elèctriques perquè no poden fer front als rebuts de les companyies elèctriques.
Els comerciants estan venent uns radiadors elèctrics que segons ells són fabulosos, s’anomenen radiadors de calor blau. Els arguments que utilitzen per la seva venda són diversos: parlen de màxima eficiència energètica, baix consum, gran confort, que són programables i d’estalvi econòmic.
Aquestes estratègies comercials de vegades anuncien coses falses i indueixen al client a fer interpretacions errònies.

La particularitat d’aquest radiadors radica en el disseny i la manera de transferir el calor i amb això es vol justificar un major cost econòmic.
Per posar un exemple, un radiador d’oli tradicional de 1500 W costa 53 euros, mentre que un d’alumini de calor blau de la mateixa potència 1500W val 239 euros.

Tots sabem que l’energia no es crea ni es destrueix tan sols es transforma.
La llei de Joule ens demostra com la energia elèctrica es transforma en calor.
Q=P*t Q= Joules P=Watts t=Segons

1 Joule = 0,24 calories 1Kw·h=1000W·3600s 1Kw·h=3600000 Joules

3600000Joules·0,24=864000 calories 1Kw·h= 864Kcal

A partir d’aquí es indiferent el model d’estufa que compris, si consumeixes un kilowatt d’energia elèctrica obtindràs 864 Kcal.
Per tant totes les estufes tenen el mateix rendiment.
Si ens fixem en la frase de l’anunci “ La forma més eficient per escalfar la teva casa” hi ho analitzem veurem que es mentida, ja que la transformació d’energia és igual d’eficient que en qualsevol altra estufa. Si el que volen dir és que hi ha una transformació del 100% d’energia elèctrica vers energia calorífica hi podríem estar d’acord. Si pensem que podem fer servir diferents tecnologies per escalfar una llar i ens decantem per la utilització d’una bomba de calor, la frase anterior continua essent falsa. Les bombes de calor aporten unes 3 vegades més energia de la que consumeixen, per tant són 3 vegades més eficients que els radiadors de calor blau.
L’altra frase “ Gran retenció de la calor amb baix consum” Que el radiador tingui inèrcia tèrmica no és bo ni dolent tot depèn de la manera en que es vulgui utilitzar la calefacció, això és interessant si es disposa de tarifa nocturna. Si el que es vol és mantenir la casa calenta tot el dia, és interessant. El consum serà petit però al llarg de tot el dia i al final de la jornada els KW·h acumulats són els mateixos que amb un altre sistema de radiadors.
Quan ens diuen baix consum equival a dir menys calories, per tant el confort se’n ressent.
Al meu mode de veure si es vol estalviar cal invertir en bons aïllaments tant en les parets com en les finestres. Per tant la millor inversió no és comprar radiadors cars que puguin injectar les calories que s’escapen per les finestres i les parets mal aïllades.
Si aconseguim que les calories introduïdes amb el radiador no s’escapin a l’exterior podrem reduir l’aportació d’energia i de passada el rebut de la llum.

Departament d’electricitat

Foro
Respondre a aquest article

Palabras clave asociadas

A la mateixa secció

0 | 5

Narrative text
el 2 de febrer de 2018
per  Anna Ribera
Sortida a Bàrcino
el 29 de gener de 2018
per  Anna Ribera
Merry Christmas and Happy New Year!
el 23 de desembre de 2017
per  Anna Ribera
¿Soy como me ven?
el 5 de desembre de 2017
per  Anna Ribera
"Marina me dijo una vez que solo recordamos lo que nunca sucedió"
el 5 de desembre de 2017
per  Anna Ribera


Web realitzada amb SPIP
Con el esqueleto ESCAL-V3
Versió: 3.81.1