Top 5 il·lusions Optiques
Artículo puesto en línea el 6 de març de 2017

per  Tony Edgar Vizcarra Alvarez, Marcel Torra
Imprimir aquest article logo imprimer

Top 5 Il·lusions òptiques

Respon les preguntes i després mira les respostes i et sorprendràs.

Top 5:

Mira els cercles taronges, quin és més gran ?

Top 4:

De cada parell de línies, quina és la més llarga ?

Top 3:

La imatge mostrada es mou?

Top 2:

La imatge gira?

Top 1:

Quin requadre és més fosc, A o B?

Foro
Respondre a aquest article
Top 5 il·lusions Optiques
Tony Edgar Vizcarra Alvarez - el 7 de març de 2017

RESPOSTES:

Top 5: Els dos cercles són iguals.

Top 4: Les línies del mateix color,tenen la mateixa longitud.

Top 3: La imatge no es mou.

Top 2: La imatge no gira.

Top 1: Els dos quadrats són del mateix color.Web realitzada amb SPIP
Con el esqueleto ESCAL-V3
Versió: 3.81.1