PER VEURE correctament la web poseu el mòbil APAÏSAT

ENTORN VIRTUAL DE L'INSTITUT LA SEGARRA


Connectat, Invitat

ORGANIGRAMA de FUNCIONAMENT 2016-17

Si vols veure l'organigrama de funcionament, prem aquí

 

 

Càrrecs i funcions
 
EQUIP DIRECTIU
Director: Ramon Mateu
Cap d’Estudis: Josep Rodríguez
Cap d’Estudis FPE: Anna Artigues / Anna Sanou
Coordinadora Pedagògica: Roser Soler
Secretària: Maitxe González
 
CARRECS DE COORDINACIÓ I COMISSIONS
Coordinadora PQIMC: Mercè Salvadó 
Coordinador de FCT: Carme Bergadà
Coordinador d’Activitats i Serveis: Ramon Codina
Coordinador de Biblioteca: Josep Rodríguez / Teresa Balasch
Coordinadora LIC: Isabel Rabassa
Coordinador reunions EEDD d’ESO: Cesar Minguella 
Coordinadors d’Informàtica: Pere Joan Armengol i Sisco Suau
Coordinadora Prevenció de Riscos Laborals: Miracle Farreny
Responsable del Servei de Convivència i Mediació: Gemma Gallinat
Responsable PILE - Intercanvis: Salvador Coma
Responsable del Pla Esport Escola: Ramon Codina
Responsable d’Escoles Verdes: Maite Cases
Coordinadora de la Comissió d’Atenció a la Diversitat: Núria Serra
Coordinadora del Servei d’Orientació i Tutoria: Núria Serra
Coordinadora del Servei USEE: Laia Almacelles
Responsable Programa de Salut a l’Escola: Teresa Carulla (Infermera del CAP)
 
CAPS DELS DEPARTAMENTS DIDÀCTICS
Administració/Informàtica: Teresa Solé
Electromecànica de l’Automòbil: Toni Vilaplana
Serveis a la Comunitat: Angels Franco
Llengua Castellana: Anna Ribera
Llengua Catalana: Verònica Llardén
Llengües Estrangeres: Núria Regí
Ciències Socials: Elena López
Ciències de la Naturalesa: Dolors Rosich
Matemàtiques: Sisco Suau
Tecnologia: Pere Joan Armengol
Expressió (EViP,EF i Música): Ramon Codina
Orientació i Diversitat: Núria Serra
 
TUTORS:EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Aula d’acollida: Victòria Bernaus
1r  A: Salvador Coma
1r  B: Eva Llasera
1r  C: Verònica Llarden
2n  A: Victòria Bernaus
2n  B: Anna Ribera
2n C: Rosa Roca
3r  A: Núria Gené
3r  B: Bernat Huguet
Aula Projectes: Teresa Balasch
4r  A: Ramon Codina
4r  B: Cesc Perelló
Aula Oberta: Gemma Gallinat
 
TUTORS:BATXILLERAT i CAS
CAS: Sisco Suau
1r  A: Jordi Seguí
1r  B: Dolors Tolosa
2n A: Núria Regí
2n B: Elena López
 
TUTORS:CICLES DE GRAU MITJÀ
Gestió Administrativa/ Sistemes Micro informàtics i xarxes: 
1r curs: Ramon Segarra 
2n curs: Carme Pujol
3r curs: Xavier  Palau
Manteniment de Vehicles:
1r curs: Jordi Barrabé
2n curs: Josep Ma Ortiz
Atenció a Persones amb Dependència :
2n curs: Alba Suau
Cures d’auxiliar d’infermeria
1r curs: Gabriel Farrando
 
TUTORS: CICLES DE GRAU SUPERIOR
Animació Sociocultural i Turística:
2n curs: Angels Franco
Administració i Finances:
1r i 2n curs: Rosa Ma Carulla
Higiene Bucodental:
1r curs: Laura Angrill
2n curs: Javier Lupón
 
PAS
Conserges: Joan Niubó i Horten Molero
Administratives: Carme Sàrries i Mercè Marsol
Neteja: Anna Mestres, Angela Martín i Contxita Àvila
Cuineres: Ramona Vilaseca i Rosa Bergadà
 
 

Consell Escolar

DIRECTOR
Ramon Mateu

CAP D’ESTUDIS
Josep Rodríguez

SECRETARIA
Maitxe González

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT
Pere Joan Armengol
Toni Vilaplana
Maite Cases
Gabriel Farrando
Núria Gené

REPRESENTANTS DEL PND
Carme Sàrries

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT
Roger Rubió

Joel Capdevila
Pau Costa

REPRESENTANT DE L’AMPA
Àngels Marin (AMPA)
Lluís Ferrerol
Javier Gras
Ramon Jordana

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
Ahinoa Barionuevo